Všeobecné vyhláseniePrístupom na stránky spoločnosti HUNTER spol. s r.o. Košice (ďalej len „HUNTER“) súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

 

Všetky informácie obsiahnuté na tejto stránke (texty, obrázky, súbory, nástroje a iné) a ďalších súvisiacich doménach a internetových serveroch sú majetkom spoločnosti HUNTER. Všetky práva sú vyhradené a chránené zákonom o autorských právach a ďalšími súvisiacimi ustanoveniami. Reprodukcia, prevod, rozširovanie, alebo ukladanie častí, alebo celého obsahu v akejkoľvek podobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti HUNTER je zakázaná. Používanie týchto informácií je povolené iba pre osobné, neobchodné účely.

Spoločnosť HUNTER nekontroluje a nezodpovedá za obsah stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Používaním stránky spoločnosti HUNTER prehlasujete, že ste porozumeli a súhlasíte s týmito podmienkami používania. Spoločnosť HUNTER si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať. Zároveň si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah i spôsob fungovania stránky spoločnosti HUNTER.

Spoločnosť HUNTER rešpektuje právo na ochranu osobných údajov používateľov a zaväzuje sa ich chrániť. Chce vás preto podrobne informovať o zásadách a postupoch práce s internetom, ktoré prijala na ochranu vášho súkromia a pri zaobchádzaní s vašimi osobnými informáciami, ktoré jej boli on-line zverené. Server, ktorý umožňuje sprístupnenie tejto stránky, môže byť umiestnený mimo krajiny, v ktorej sa nachádzate a z ktorej pristupujete na túto stránku, avšak spoločnosť Solidstav bude zhromažďovať, spracovávať a používať osobné informácie iba v súlade s týmito zásadami.

Spoločnosť používa vaše osobné informácie iba za účelom plnenia vašich požiadaviek a poskytovania lepších služieb. Bez vášho súhlasu neposkytne vaše osobné údaje žiadnej nezúčastnenej tretej strane.

Spoločnosť HUNTER vám zasiela iba tie materiály, ktoré ste si vyžiadali. Ak sa rozhodnete, že chcete takéto zasielanie zrušiť, bude to rešpektovať.

Spoločnosť HUNTER si vyhradzuje právo použiť alebo poskytnúť zverené informácie, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy.

Prezeranie stránky spoločnosti HUNTER je možné aj bez identifikácie a poskytovania akýchkoľvek osobných údajov.

Spoločnosť HUNTER nekontroluje a nezodpovedá za to, akým spôsobom je zaobchádzané s vašimi osobnými údajmi stránkami, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.Všeobecné vyhlásenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sexcam und telefonsex mit geilen camsex gleich cam sex und livesex cams